સગાઇ-સગપણ

કેહવાય છે જોડી તો ઈશ્વર બનાવી ને જ મોકલે છે. કુંવારા ઓરતાં ઓ ને પૂરા કરવાની ક્ષણ, અચાનક જીવન માં નવી વ્યક્તિ નું આગમન, નવું જીવન, નવા સપના, એક મેક ને સાથ આપવા વચને બંધાઈ રહેવા આતુર, ભલે આં જગત માં ઘણા જ લોકો આપણા હોવા છતાં કોઈ એક માત્ર વ્યક્તિ માટે અચાનક જ હ્રુદય નું ધબકવું.

 

મન સાથે મન આત્મા થી આત્મા ના મિલન ની સફર ના પેહલા સોપાન સર કરવા આતુર એવા લગ્નોત્સુક યુવક યુવતીઓ જે પોતાના જીવન ની અનેરી સફર એ પગલાં માંડવા જઈ રહ્યા હોય , લગ્ન જીવન તરફ પ્રયાણ કરવા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે

 

આં સોનેરી અવસર જે મળે છે એને સમજદારી, પ્રેમ થી માણવા ઉત્સુક હોય, એ દરેક માટે ની નવી દુનિયા... નવી સફર... સહજીવન , ની સુંદર રંગીન શરૂઆત... નું પ્રથમ સોપાન..

Vimal - Hiral

Sagai Sagpan @ Jamnagar District

Vimal
Son of  Deviyaniben (Deviben) Kartikbhai Buch, Khambhalia  
Engaged with
Hiral
Daughter of  Pritibenben Chadrashekharbhai Vaishnav, Jaipur

Congratulation to both family 💐

WhatsApp Image 2019-06-18 at 2.56.07 PM.

SHOWROOMS

This is a great place to tell people more about your business.

MEETING HALL

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy. Just add your images, text and links to this preset, or connect to data from your collection.

GALLERIES

This is a great place to tell people more about your business, and the services you offer. Want to make this content your own? It's easy.